31 ตุลาคม 2552

ราคา Samsung Pink S3653 ราคา 5,650-5,850 บาท