13 พฤศจิกายน 2552

ราคา Samsung Pink S3653 ราคา 5,450-5,600 บาท