13 พฤศจิกายน 2552

ราคา Samsung Star S5233T ราคา 7,250-7,400 บาท