16 ธันวาคม 2552

ราคา Samsung Star TV ราคา 5,950-6,050 บาท