19 เมษายน 2553

ราคา nokia X6 ราคา 13,400 -14,900 บาท