10 มิถุนายน 2553

ราคา nokia X6 ราคา 14,900 -14,040 บาท