14 สิงหาคม 2554

ราคา iPhone 4 - 32 GB ราคา 26,000 บาท (เครื่องศูนย์)