14 สิงหาคม 2554

ราคา iPhone 4 - 32 GB us unlocked 95% ราคา 17,500 บาท