27 กันยายน 2554

ราคา iphone 3GS 16GB true ราคา 8900 บาท