12 กันยายน 2554

ราคา iphone 4 - 32 GB มือสอง เครื่องศูนย์ true 19,900 ประกันเหลือ 4 เดือน