๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔

ราคา IPAD1 3G 32GB มือสอง 13000 บาท