23 กันยายน 2552

ราคา nokia 6700 Classic ราคา 9,950 - 1,0120 บาท