31 ตุลาคม 2552

ราคา nokia 1680 Classic ราคา 1,780-1,850 บาท