31 ตุลาคม 2552

ราคา nokia N97 ราคา 21,850-22,100 บาท