19 ตุลาคม 2552

ราคา Samsung Candy S3653 ราคา 5,300-5,550 บาท