12 ตุลาคม 2552

ราคา Samsung Candy S3653 ราคา 5,990 บาท