31 ตุลาคม 2552

ราคา Samsung S3653 Candy ราคา 5,300-5,550 บาท