25 พฤศจิกายน 2552

ราคา nokia N97 Mini ราคา 19,360-21,100 บาท