13 พฤศจิกายน 2552

ราคา Samsung Candy S3653 ราคา 5,350-5,550 บาท