16 ธันวาคม 2552

ราคา nokia 6300 (1GB) ราคา 4,300-4,700 บาท