16 ธันวาคม 2552

ราคา Samsung Candy S3653 ราคา 5,150-5,250 บาท