22 กุมภาพันธ์ 2553

ราคา Samsung Chat B3410 ราคา 5,450-5,990 บาท