19 เมษายน 2553

ราคา nokia X3 ราคา 5,000 -5,440 บาท