06 เมษายน 2553

ราคา nokia X6 (16GB) ราคา 13,450-14,900 บาท