10 มิถุนายน 2553

ราคา nokia X3 ราคา 5,440-4,910 บาท