14 สิงหาคม 2554

ราคา iphone 4 = 22,250 บาท เครื่องศูนย์