06 กันยายน 2554

ราคา iphone 4 สีขาว ใช้งาน 3 เดือน เครื่อง true ราคา 19,000