26 ตุลาคม 2554

IPHONE 3G 16GB เครื่องนอก มาจากสหรัฐอเมริกา ราคา 5,900