05 ตุลาคม 2554

ราคา iphone 4 - 16 GB เครื่องศูนย์ ประกันเหลือ 8 เดือน ราคา 18000