28 ธันวาคม 2554

ราคา ipad 2 3G 32GB ประกันเหลือ 10 เดือน 19000 บาท