04 กุมภาพันธ์ 2555

ราคา Samsung Nexus S สภาพใหม่ ประกันเหลืออีก 5 เดือน ราคา 8800 บาท