03 กันยายน 2558

เปรียบเทียบราคามือถือ มือหนึ่ง VS มือสอง iphone vs galaxy vs note new secondhand


เปิดตัว มือหนึ่ง มือสอง
ราคา ราคา ราคาตก % ราคาประมาณ ราคาตก %
Iphone 6 plus 29450 27550 -1,900 -6.45%


Iphone 6 25500 24600 -900 -3.53%


Iphone 5s 23,900 18,300 -5,600 -23.43%


Iphone 5c 19,900 7,990 -11,910 -59.85%


Iphone 5 24,550 8,000 -16,550 -67.41% 8,000 0 0.00%
galaxy s6 27,900 27,900 0 0.00%


galaxy s6 23,900 23,900 0 0.00%


galaxy s5


note edge 28,900 28,900 0 0.00% 28,900 0 0.00%
Note 5 25,900 25,900 0 0.00% 23,500 -2,400 -9.27%
Note 4 21,900 21,900 0 0.00% 14,500 -7,400 -33.79%
Note 3 23,900 17,900 -6,000 -25.10% 7,800 -10,100 -56.42%