19 มิถุนายน 2552

ราคาโนเกีย nokia 2600 ราคา 2,460 บาท