19 มิถุนายน 2552

ราคาโนเกีย nokia 5130 ราคา 4,240 บาท