16 ธันวาคม 2552

ราคา nokia N97 ราคา 20,370-22,130 บาท