16 ธันวาคม 2552

ราคา nokia N97 Mini ราคา 19,450-21,100 บาท