16 ธันวาคม 2552

ราคา Nokia X3 ราคา 5,400-51xx บาท