18 มีนาคม 2553

ราคา Nokia X3 ราคา 5,050-5,440 บาท