18 มีนาคม 2553

ราคา Nokia X6 (16GB) ราคา 13,450-14,900บาท